Sunday, September 16, 2018

Báo Tổ Quốc: Lời giải cho hàng trăm tấn rác bên bờ biển

Rác thải sinh hoạt cũng đổ ra biển, rồi cả nước thải của những cơ sở chế biến hải sản cũng đổ thẳng ra biển. Và đó chính là nguyên nhân của hàng trăm tấn rác thải bên bờ biển tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/video-clip/loi-giai-cho-hang-tram-tan-rac-ben-bo-bien-363920.html

Nguồn VTV 24

Tìm kiếm:✨

  • Xã Chí Công, VTV 24, Bên bờ biển, Rác thải, Tuy Phong, Nước thải, Bờ biển, Sinh hoạt, Xử lý rác, Bãi rác, Chất thải, Hệ thống xử lý nước thải