Báo Tuyên Giáo: Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019 - BinhThuans.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tuyên Giáo: Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấphàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) vàtrợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơsở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuyên Giáo, nguồn bài: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/dieu-chinh-muc-luong-co-so-len-1-49-trieu-dongthang-tu-172019-116335

Chiều 9/11, với 86,19% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

BỘI CHI NGÂN SÁCH 3,6% GDP

Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.411.300tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng. Mức bôịchi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sảnphẩm trong nước (GDP) gồm bội chi ngân sách trung ương là 209.500 tỷđồng, tương đương 3,4% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỷđồng, tương đương 0,2% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là425.252 tỷ đồng.

Quốc hội cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sáchTrung ương năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ bù giảm thu cân đối ngânsách Trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sáchđịa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thựchiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng. Số kinh phí này quyết toánvào chi ngân sách nhà nước năm 2017. Giao Chính phủ rà soát khoản kinhphí 12.254,9 tỷ đồng theo Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18/10/2018 củaChính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toánvào ngân sách nhà nước năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết, thựchiện hủy dự toán theo quy định.

Quốc hội quyết nghị bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạngiai đoạn 2016-2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: 138,592 tỷđồng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàngThế giới cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện Dự án Hệ thốngthông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (hợp phần triển khai tại Bảohiểm tiền gửi Việt Nam) từ nguồn dự phòng chung vốn ngoài nước của kếhoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: 79,854 tỷ đồng dự toán thu vàchi đầu tư phát triển từ nguồn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủIreland để đầu tư cho Dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn.

Bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vốn nước ngoài từ nguồn điêùchuyển số vốn đã giao kế hoạch trung hạn cho tỉnh Cao Bằng 8,272 tỷđồng, Bắc Kạn 14,889 tỷ đồng để thực hiện dự án “Hỗ trợ kinh doanh chonông hộ (CSSP) của tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn." Bổ sung vào dự toán ngânsách nhà nước năm 2018: 70 tỷ đồng dự toán thu và chi thường xuyên từnguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho tỉnh Bình Thuận đểthực hiện Dự án quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trongmối liên hệ với biến đổi khí hậu.

ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA CHẶT CHẼ

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khoáchặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợphát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểmsoát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Siết chặt kỷ luật tàichính-ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định củapháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sửdụng ngân sách nhà nước.

Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lýthu ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các khoản thu; mở rộng cơ sở thu.Nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư, một sốkhoản thu để lại chưa được đưa vào cân đối ngân sách. Tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quyết liệtchống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế, mở rộngtriển khai hóa đơn điện tử. Không ban hành chính sách làm giảm thu ngânsách nhà nước trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kếthội nhập.

Đồng thời, Chính phủ thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước đối vơítoàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liêndoanh dầu khí Việt-Nga (Vietsovpetro); bố trí chi đầu tư phát triển ngânsách nhà nước tương đương 32% khoản thu này để đầu tư các dự án trọngđiểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam.

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. (Ảnh: TTXVN)

Chính phủ thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước nguồn lợi nhuận cònlại theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tưvào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp-Viễnthông Quân đội; bố trí chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước cho BộQuốc phòng tương ứng 30% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp củaTập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội để thực hiện nhiệm vụ quốcphòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị quyết giao Chính phủ điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toánđược giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinhphí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sátnước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quyđịnh; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; không bố trí dựtoán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làmtăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thôngtin, bảo đảm xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, kết nối thôngsuốt, đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sáchnhà nước. Rà soát lại các chương trình mục tiêu để bãi bỏ các nội dungchồng chéo, kém hiệu quả.

Chính phủ tăng cường quản lý, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhànước, nhất là quản lý chặt chẽ về suất đầu tư các công trình xây dựng cơbản. Bổ sung các định mức kỹ thuật của ngành, lĩnh vực, góp phần giảmchi phí đầu tư. Thực hiện nghiêm quy định về việc giao đất, cho thuê đấttheo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật vềđất đai. Tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2019 không quá40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các chương trình, dự án đủ thủ tục đầu tưtheo quy định.

ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

Nghị quyết giao Chính phủ hoàn thiện các văn bản quy định và đẩy mạnhtiến độ thực hiện về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập củatừng lĩnh vực, bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời. Rà soát, tổ chức sắp xếplại, đổi mới cơ chế hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngânsách; cơ chế tài chính đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị trong một sốngành, lĩnh vực bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấphàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) vàtrợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơsở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quyđịnh về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiếtkiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nângcao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngân sáchtrung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xãhội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nướcbảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu câùđiều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan Trung ương và địaphương không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trungương, địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế, sắpxếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơnvị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, thực hiện cơ cấu lại ngân sáchtrong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vịsự nghiệp công lập, ưu tiên dành nguồn cải cách tiền lương.

Sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương, các địa phương chủ độngsử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chế độ, chínhsách an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách trung ương bổ sungcó mục tiêu cho ngân sách địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiêútheo quy định.

Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chihỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ cácđơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên tắc: Dành 50% bổsung nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả tiền lương tăng thêmdo tăng mức lương cơ sở trong lĩnh vực hành chính và các lĩnh vực cóđơn vị sự nghiệp; dành 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách ansinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cườngcơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng. Việc quyết định chi cho từng nôịdung do các địa phương quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại LuậtNgân sách nhà nước.

Chính phủ kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngânsách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có biện pháptích cực để giảm bội chi; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sửdụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp định vay mới, vay nướcngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm bảo đảm không vượt quá giơíhạn về trần nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia theo Nghịquyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội./.

(TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Ngân sách nhà nước, Dự toán, Trợ cấp, Tiền lương, Ngân sách, Nghị quyết, Lương hưu, Năm 2019, GDP, Quốc hội giao, Các Bộ, Ban Hành chính, Chiều 9/11, Năm 2017, Tổ chức bộ máy, Quản lý chặt chẽ, Bắc Kạn, Lương TĂNG, Đoàn Công, Việt nam, Lạm phát, Nợ nước ngoài, Viện trợ không hoàn lại, Ưu đãi đầu tư

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages