Wednesday, May 8, 2019

Báo VNEWS: Bình Thuận kiểm soát chặt vận chuyển lợn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/binh-thuan-kiem-soat-chat-van-chuyen-lon

Tìm kiếm:✨

  • Lợn, Bình Thuận, Chặt, Vận chuyển, Kiểm soát