Sunday, August 11, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Tây Sơn (Bình Định): Xã Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới

Cuối tuần qua, UBND xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn) tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định công nhận xã Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/tay-son-binh-dinh-xa-binh-thuan-dat-chuan-nong-thon-moi-tintuc444486

Được biết, quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM, UBND xã Bình Thuận đã huy động nguồn lực gần 68 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp hơn 14,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, UBND xã Bình Thuận đã xây dựng cơ sở hạ tầng từng bước triển khai đầu tư theo hướng hiện đại, kinh tế nông thôn chuyển dịch đúng hướng và ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện nâng cao, môi trường nông thôn được người dân có ý thức quan tâm bảo vệ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã Bình Thuận đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,11 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,45%.

Xuân Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • NTM, UBND xã Bình Thuận, Huyện Tây Sơn, Tây Sơn, Nông thôn, Chuyển biến mạnh mẽ, Thu nhập bình quân đầu người, Bình Định, Bình Thuận, Tiêu chí, Xây dựng cơ sở, Đời sống vật chất, Chuyển dịch, Hộ nghèo, Chuẩn, Đảng viên, Giữ vững, Cuối tuần, Từng bước, Trật tự