Friday, August 9, 2019

Báo VNEWS: Xâm thực bờ biển diễn biến phức tạp tại Bình Thuận

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/xam-thuc-bo-bien-dien-bien-phuc-tap-tai-binh-thuan

Tìm kiếm:✨

  • Xâm thực, Diễn biến phức tạp, Bờ biển, Bình Thuận