Wednesday, September 4, 2019

Báo Chính Phủ: Tính BHYT 5 năm liên tục, có phân biệt đối tượng tham gia?

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị sửa quy định đổi trường hợp mua BHYT tự nguyện nhưng khi được cấp thẻ BHYT quân nhân thì không được cộng nối thời gian đã mua BHYT tự nguyện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/tinh-bhyt-5-nam-lien-tuc-co-phan-biet-doi-tuong-tham-gia/374356.vgp

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Bình Thuận như sau:

Theo quy định của Luật BHYT, hiện nay không còn khái niệm “mua BHYT tự nguyện” mà toàn dân có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc theo lộ trình. Tuy nhiên, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định, thẻ BHYT đều do cơ quan BHXH phát hành, đồng thời thực hiện áp dụng thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên đối với các đối tượng cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Thời gian tham gia BHYT liên tục được quy định là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với lần trước đã tham gia BHYT (nếu bị gián đoạn, thì tối đa không được quá 3 tháng) không phân biệt thẻ BHYT thuộc đối tượng nào.

Trường hợp cử tri phản ánh, nếu đáp ứng được các điều kiện trên, thì vẫn được cộng nối thời gian tham gia BHYT liên tục, không phân biệt thẻ BHYT của đối tượng nhân dân hay thẻ BHYT của quân nhân được cấp hoặc đối tượng khác.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Luật BHYT, Quốc Hội Khóa XIV, Bảo hiểm y tế, Quân nhân, Tự nguyện, Phân biệt, Cử tri, Thời gian sử dụng, Thẻ, Bình Thuận, Nối tiếp, Kỳ họp, Gián đoạn, Lần trước, Khám bệnh, Bảo hiểm xã hội, Sửa, Toàn dân, Khái niệm