Sunday, September 15, 2019

Báo KTĐT: Mùa Đông năm nay sẽ nóng hơn, khả năng thêm 1-3 cơn bão đổ bộ vào đất liền

Tuy được sự báo số cơn bão xuất hiện trên biển có thể ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/mua-dong-nam-nay-se-nong-hon-kha-nang-them-1-3-con-bao-do-bo-vao-dat-lien-352554.html

Ảnh minh họa

Ngày 15/9, trong bản tin mới nhất được phát đi, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, từ nay đến cuối năm 2019 có khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm (khoảng 3-5 cơn). Trong đó có khoảng 1-3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trọng điểm là khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Tuy nhiên cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.

Trong khi đó nhiệt độ trung bình tháng 10-12/2019 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1.0-1.5 độ, các nơi khác cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5-1.0 độ; từ tháng 1 đến tháng 3/2020 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5-1.0 độ.

Về lượng mưa, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, lượng mưa tháng 10 ở Bắc Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 40%; tháng 11 ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; tháng 12/2019 và tháng 3/2020 cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; từ tháng 1-2/2020 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30%.

Ở khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa tháng 10/2019 thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-40%; tháng 11 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%; tháng 12/2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Các tháng 01-3/2020 ở mức thấp hơn từ 10-30%. Đề phòng tình trạng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa tháng 12/2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 - 30%; tháng 11 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%; các tháng 10/2019, tháng 1-3/2020 phổ biến ở mức thấp hơn từ 15-30%. Khả năng mùa mưa ở khu vực kết thúc tương đương với trung bình nhiều năm, tuy nhiên trong các tháng cuối năm 2019 có khả năng vẫn xuất hiện các đợt mưa diện rộng trên khu vực.

Trương Huyền

Tìm kiếm:✨

  • Bắc bộ, Trung bộ, Nhiệt độ, Mưa, Nam bộ, Tây nguyên, Lượng mưa, Bình Thuận, Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, Thấp hơn, Thừa Thiên-Huế, Đổ bộ, Đất liền, Cơn bão, Quỹ đạo, Thanh Hóa, Mùa mưa, Mùa đông, Xấp xỉ, Biển Đông