Thursday, September 5, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Xây dựng hệ thống quản lý rừng bằng ảnh vệ tinh ở Bình Thuận

Chủ trương thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, cảnh báo mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-he-thong-quan-ly-rung-bang-anh-ve-tinh-o-binh-thuan-d106138.html

Chiều 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong chủ trì họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và đề xuất chủ trương thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, cảnh báo mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin, sử dụng các nguồn ảnh vệ tinh trong bối cảnh, điều kiện phát triển công nghệ số phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài nguyên rừng đã có một số giải pháp như: Mua thông tin hình ảnh từ vệ tinh của NASA; Sử dụng phần mềm phát hiện rừng bị mất bằng vệ tinh Landsat7+8, Sentinel-2 do Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm đang vận hành; Xây dựng phần mềm cảnh báo mất rừng, quản lý rừng (FMS) riêng của tỉnh…

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã đi thực tế học tập kinh nghiệm xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng, quản lý rừng của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Qua tiếp thu kinh nghiệm tại hai tỉnh trên và ý kiến của Cục Kiểm lâm, các sở, ngành liên quan, đồng thời, phân tích đánh giá các giải pháp với điều kiện thực tế của tỉnh, tại cuộc họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án xây dựng phần mềm cảnh báo mất rừng, quản lý rừng (FMS) riêng của tỉnh.

Theo đó, dự án Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, cảnh báo mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững có ưu điểm là không mất kinh phí mua ảnh; ảnh được cập nhật mới liên tục khoảng 15 ngày/lần; chỉ tốn kinh phí xây dựng phần mềm cảnh báo mất rừng bằng ảnh vệ tinh của năm đầu tiên. Dự kiến, kinh phí thực hiện khoảng 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 (độ phân giải 10 m, chu kỳ lặp lại 5 ngày tại 1 vị trí) của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, có độ phân giải thấp nên ảnh chỉ phát hiện mất rừng với diện tích tương đối lớn từ 0,5 ha trở lên.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong đánh giá cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiều cố gắng để tiếp thu, học tập kinh nghiệm đề xuất chủ trương thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, cảnh báo mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ông Phong thống nhất sự cần thiết để xây dựng dự án; đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến dự họp, bổ sung hoàn chỉnh phương án trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét. Trong đó lưu ý tên dự án phải rõ gọn, quy mô cần nói rõ là quy mô gì, đặc biệt cần nhấn mạnh kết quả đầu ra và hạn chế của việc xây dựng dự án, dự kiến thời gian triển khai…

Bình Thuận hiện đang quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn khoảng 347.621,66 ha, trong đó diện tích đất có rừng 298.643,69 ha. Tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận rất đa dạng và phong phú, diện tích rừng tự nhiên lớn và có độ đa dạng sinh học cao.

Việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, cảnh báo mất rừng bằng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững tỉnh Bình Thuận” là hết sức cần thiết và cấp bách để cung cấp các thông tin cần thiết một cách nhanh nhất, đơn giản và hiệu quả nhất nhằm kịp thời phản ánh thực trạng về tài nguyên.

Từ đó đề ra các giải pháp tối ưu nhất trong quản lý và giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng, phục vụ quy hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận.

Tìm kiếm:✨

  • FMS, Lê Tuấn Phong, Viễn thám, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm, Vệ tinh, Lâm nghiệp, Cơ quan vũ trụ Châu Âu, Bình Thuận, Dự án đầu tư xây dựng, Rừng, Tài nguyên, Đi thực tế, Kinh phí thực hiện, Điều kiện thực tế, Cuộc họp, Phần mềm, Đa dạng sinh học, Tiếp thu, Sự thay đổi