Monday, September 30, 2019

Báo QĐND: Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Ngày 30-9, tại huyện Tánh Linh (Bình Thuận), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trien-lam-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-nhung-bang-chung-lich-su-va-phap-ly-592416

Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập gần 100 bản đồ trong và ngoài nước liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; những văn bản pháp lý do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ thứ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định việc xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20-10.

HIẾU NGUYỄN

Tìm kiếm:✨

  • Hoàng Sa, Việt Nam-Những, Trường Sa, XVII, Tánh Linh, Triển lãm, Chủ quyền, Bằng chứng, Pháp lý, Quần đảo hoàng sa, Bản đồ, Triều đình, Thế kỷ XX, Phong kiến, Khai mạc, Ngoài nước, Bình Thuận, Xác lập, Chủ đề, Lịch sử