Thursday, October 3, 2019

Báo Người Lao Động : Bình Thuận: Nâng cao kiến thức cho cán bộ Công đoàn

Sáng 3-10, Công đoàn (CĐ) Viên chức tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp tổ chức các phong trào thi đua cho 100 cán bộ, đoàn viên các CĐ cơ sở.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-nang-cao-kien-thuc-cho-can-bo-cong-doan-20191003212847259.htm

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên được cung cấp thông tin về công tác phối hợp tổ chức giữa CĐ cơ sở với các tổ chức khác trong thực hiện các phong trào thi đua như: Văn hóa - văn nghệ quần chúng; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua giỏi việc nước - đảm việc nhà và các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo" do CĐ Viên chức tỉnh tổ chức.

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận tại buổi tập huấn

CĐ Viên chức tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 60 CĐ cơ sở, gần 4.500 cán bộ, đoàn viên với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng CĐ ngày càng vững mạnh.

Tìm kiếm:✨

  • Cán bộ công đoàn, Phong trào thi đua, Viên chức, Công đoàn, Thi đua, Công chức, Việc nước, Đoàn viên, Bình Thuận, Liêm chính, Cuộc vận động, Quần chúng, Tập huấn, Yêu nước, Vững mạnh, Văn nghệ, Kiến thức, Trung thành, Cung cấp thông tin, Cán bộ