Wednesday, October 2, 2019

Báo PLO: Thang đỡ dây cáp thiếu an toàn

Đây là hình ảnh trước Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh (đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/ban-doc/thang-do-day-cap-thieu-an-toan-861698.html

Chiếc thang bằng cừ tràm đỡ bó dây cáp viễn thông ở nơi có nhiều người qua lại, trông rất không an toàn vì cây thang này có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Mong cơ quan chức năng tìm biện pháp thay thế an toàn hơn.

THIÊN THẢO

Tìm kiếm:✨

  • Đường Huỳnh Tấn Phát, Trung cấp Kinh tế, Dây cáp, Nguyễn hữu cảnh, Quận 7, Đỡ, Bình Thuận, Viễn thông, Qua lại, Ngã