Thursday, November 7, 2019

Báo VietnamNet: Bão số 6 diễn biến thất thường, lên phương án sơ tán người dân

Dự kiến bão số 6 đổ bộ đất liền ngày 10-11/11. Vùng ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có thể tới cả khu vực miền Đông Nam Bộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://video.vietnamnet.vn/bao-so-6-dien-bien-that-thuong-len-phuong-an-so-tan-nguoi-dan-a-83137.html

Tìm kiếm:✨

  • Bão số 6, Bão, Đông Nam Bộ Việt Nam, Phương án, Thất thường, Sơ tán, Đổ bộ, Đất liền, Bình Thuận, Diễn biến, Đà Nẵng