Wednesday, November 6, 2019

Báo VNEWS: Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường ven biển tại Bình Thuận

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/sat-lo-nghiem-trong-tuyen-duong-ven-bien-tai-binh-thuan

Tìm kiếm:✨

  • Sạt lở, Ven biển, Bình Thuận, Tuyến đường, Nghiêm trọng